Generalforsamling

Der afholdes hvert år generalforsamling i EIF, senest ved udgangen af februar måned, i Ebberup Hallernes Cafeteria - hvor alle er velkomne til at deltage og hvor der bydes på en øl eller vand.

Det er dog kun medlemmer af EIF der er stemmeberettiget til generalforsamlingen.

 

Næste generalforsamling

Se nyhedsopslag og arrangementer på hjemmesiden

 

Dagsorden

Dagsorden er ifølge vedtægter.

 

Vedtægter

Vedtægter for EIF

Vedtægter for EIF Fitness

 

På valg

Alle bestyrelsesmedlemmer, revisorer og fanebærere er valgt til en periode af 2 år, dog undtaget suppleanter der er på valg hvert år. 

Der er til punkterne 8. - 10. i dagsorden, lavet en oversigt over hvem der er på valg. Oversigten giver et overblik om hvem der på valg i hvilke afdelinger.

Der tages dog forbehold for ret til ændringer i angivelser af, hvor vidt personerne modtager genvalg.

 

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Ebberup Idrætsforening, hvor der f.eks. kan fremsættes vedtægts ændringer fra medlemmer.  

Til generalforsamlingen vælges bestyrelser til Bold, Gymnastik, Løb og Petanque samt revisorer og fanebærere.

Derudover aflægges årsberetning fra formænd, gennemgang og godkendelse af regnskab og budget for ovenstående afdelinger samt Senior afdelingen.

Eventuelle vedtægts ændringer, forslag samt fuldmagter til afstemning, skal fremsendes skriftligt senest 4 dage før generalforsamling til hovedformanden på eif@ebberup-if.dk.

Ebberup Fitness afholder typisk efterfølgende generalforsamling separat.

Du kan læse om generalforsamling i Ebberup Fitness på deres hjemmeside.

 

Referater EIF Generalforsamling

Herunder kan du læse referater fra de seneste års generalforsamlinger.

2023  
2022

Referat 2022

På valg 2022

2021

Referat 2021

På valg 2021

2020

Referat 2020

På valg 2020

2019